Σεμινάρια E-learning

Στα τελευταία είκοσι χρόνια δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε με εντυπωσιακούς ρυθμούς η Τεχνολογία Πολυμέσων. Τα προϊόντα της είναι πλέον διαθέσιμα σε όλες τις τεχνολογικά προηγμένες χώρες προσφέροντας στους χρήστες υψηλή ποιότητα και ταχύτατη μεταφορά ήχου, εικόνας και video. 

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκης κατάρτισης των εργαζομένων σε συνδυασμό με τις εξελίξεις της Τεχνολογίας Πολυμέσων οδήγησαν στην δημιουργία των προϊόντων και των υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης.

Τα σεμινάρια παρέχονται αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου δίνοντας έτσι την δυνατότητα παρακολούθησης σε κάθε ενδιαφερόμενο από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή ακόμα και του Εξωτερικού.

Με το πέρας της διαδικασίας Τηλεκπαίδευσης και μετά από εξετάσεις, παρέχεται στους επιτυχόντες Πιστοποιητικό Επιτυχούς Παρακολούθησης.

H Ομάδα Εισηγητών της Digital Academy δραστηριοποιείται από το 2005 στον χώρο της τηλεκπαίδευσης. Χάρις στις συνεχείς και άοκνες προσπάθειες των μελών της ομάδας, σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν  πρωτότυπα εργαλεία λογισμικού για την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης καθώς και  το πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό για μια  σειρά σεμιναρίων τα οποία διατίθενται σήμερα μέσω του Διαδικτύου.

Το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει η Digital Academy, στηρίζεται στην τεχνογνωσία που έχει συσσωρευτεί στα προηγούμενα δέκα χρόνια και διασφαλίζεται από το προσωπικό της, που περιλαμβάνει Διδάκτορες και Υποψήφιους Διδάκτορες Μηχανικούς Υπολογιστών με πολυετή εμπειρία στην διεξαγωγή σεμιναρίων τηλεκπαίδευσης.

Η Μεθοδολογία:

Η Ομάδα Εισηγητών της Digital Academy χρησιμοποιεί καινοτόμους διαδικασίες προοδευτικής προώθησης των γνώσεων μέσω του Διαδικτύου, με σκοπό την διασφάλιση της εις βάθος κατανόησης των νέων εννοιών και την συνολική πιστοποίηση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει.

Η εκπαιδευτική διαδικασία στηρίζεται στην πλατφόρμα εκπαιδευτικού λογισμικού   Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), ενός λογισμικού ανοικτού κώδικα (Open-Source) για την παραγωγή και διαχείριση διαδικτυακών μαθημάτων. Το Moodle αποτελεί μία λειτουργική και προσαρμοζόμενη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης η οποία φέρνει σε επαφή Εκπαιδευτές και Σπουδαστές με έναν ιδιαίτερα φιλικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Εκπαιδευτές

Διάρκεια

Kόστος

Περισσότερες Πληροφορίες

Μπορείτε να δείτε ένα δέιγμα του μαθήματος εδω