Σεμινάρια Τεχνολογίας

Premium

Φυσικής Παρουσίας Δημιουργήστε το πρώτο σας Android app σε 16 ώρες

Διάρκεια
16 ώρες
Kόστος
500 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στο Laravel

Διάρκεια
13 - 15 Εβδομάδες
Kόστος
430 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Learn and Understand Javascript & AngularJS

Διάρκεια
13 - 15 Εβδομάδες
Kόστος
430 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στα multimedia με χρήση του προγράμματος Flash (CS4)

Διάρκεια
12 - 15 Εβδομάδες
Kόστος
430 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Photo Editing Εισαγωγή στο Photoshop

Διάρκεια
12 - 15 Εβδομάδες
Kόστος
430
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Διάρκεια
12 - 15 Εβδομάδες
Kόστος
430 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C και Εφαρμογές

Διάρκεια
12 - 15 Εβδομάδες
Kόστος
430 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Networking Εξειδικευμένες Γνώσεις Δικτύων - Cisco Certified Network Professional (CCNP)

Διάρκεια
12 μήνες
Kόστος
2300
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εκμάθηση προγραμματισμού με χρήση MATLAB

Διάρκεια
12 - 15 Εβδομάδες
Kόστος
430
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming SPSS: Στατιστικές εφαρμογές και ανάλυση δεδομένων

Διάρκεια
12 - 15 Εβδομάδες
Kόστος
430 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0

Διάρκεια
12 - 15 Εβδομάδες
Kόστος
430 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στη C# και το .NET 4.0

Διάρκεια
12 - 15 Εβδομάδες
Kόστος
430 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα Linux

Διάρκεια
12 - 15 Εβδομάδες
Kόστος
430
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Android Εφαρμογών

Διάρκεια
12 - 15 Εβδομάδες
Kόστος
430 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Designing Εισαγωγή στο Autocad 2010 2D

Διάρκεια
12 - 15 Εβδομάδες
Kόστος
430 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στη Δημιουργία Δυναμικών Websites με το Joomla CMS

Διάρκεια
12 - 15 Εβδομάδες
Kόστος
430 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στο Web Design με χρήση του προγράμματος Dreamweaver (CS4)

Διάρκεια
12 - 15 Εβδομάδες
Kόστος
430 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Networking Προχωρημένες Γνώσεις Δικτύων - Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Διάρκεια
8 μήνες
Kόστος
1300 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java (Sun Certified Java Programmer)

Διάρκεια
12 - 15 Εβδομάδες
Kόστος
430 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Networking Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ και Τεχνολογίες Διαδικτύου

Διάρκεια
12 - 15 Εβδομάδες
Kόστος
430 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C και Εφαρμογές

Διάρκεια
12 - 15 Εβδομάδες
Kόστος
430
Περισσότερες Πληροφορίες