Σεμινάρια Τεχνολογίας

On the go

Programming Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C και Εφαρμογές

Διάρκεια
1 μήνας
Kόστος
179 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0

Διάρκεια
1 μήνας
Kόστος
179 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στο Web Design με χρήση του προγράμματος Dreamweaver (CS4)

Διάρκεια
1 μήνας
Kόστος
179 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Networking Προχωρημένες Γνώσεις Δικτύων - Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Διάρκεια
2 μήνες
Kόστος
537 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java (Sun Certified Java Programmer)

Διάρκεια
1 μήνας
Kόστος
179 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Networking Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ και Τεχνολογίες Διαδικτύου

Διάρκεια
1 μήνας
Kόστος
179 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Φυσικής Παρουσίας Δημιουργήστε το πρώτο σας Android app σε 16 ώρες

Διάρκεια
16 ώρες
Kόστος
130 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στο Laravel

Διάρκεια
1 Μήνας
Kόστος
179 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Learn and Understand Javascript & AngularJS

Διάρκεια
1 Μήνας
Kόστος
179 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στα multimedia με χρήση του προγράμματος Flash (CS4)

Διάρκεια
1 μήνας
Kόστος
179 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Photo Editing Εισαγωγή στο Photoshop

Διάρκεια
1 μήνας
Kόστος
179 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Διάρκεια
1 μήνας
Kόστος
179 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Networking Εξειδικευμένες Γνώσεις Δικτύων - Cisco Certified Network Professional (CCNP)

Διάρκεια
4 μήνες
Kόστος
1074 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εκμάθηση προγραμματισμού με χρήση MATLAB

Διάρκεια
1 μήνας
Kόστος
179 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming SPSS: Στατιστικές εφαρμογές και ανάλυση δεδομένων

Διάρκεια
1 μήνας
Kόστος
179 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στη C# και το .NET 4.0

Διάρκεια
1 μήνας
Kόστος
179 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα Linux

Διάρκεια
1 μήνας
Kόστος
179 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Android Εφαρμογών

Διάρκεια
1 μήνας
Kόστος
179 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Designing Εισαγωγή στο Autocad 2010 2D

Διάρκεια
1 μήνας
Kόστος
179 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στη Δημιουργία Δυναμικών Websites με το Joomla CMS

Διάρκεια
1 μήνας
Kόστος
179 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες

Programming Εισαγωγή στο Δυναμικό Web Design και την PHP-MySQL

Διάρκεια
6 μήνες
Kόστος
180 ευρώ
Περισσότερες Πληροφορίες