Εκδόσεις
Σύγγραμμα Java Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java

Οι σημειώσεις αυτές αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές του σεμιναρίου εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java, το οποίο απο το 2005-2012 οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε απο το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι σημειώσεις αυτές διατίθενται στους σπουδαστές του σεμιναρίου Java

Σύγγραμμα Joomla Εισαγωγή στη δημιουργία δυναμικών web sites με το Joomla CMS!!

Οι σημειώσεις αυτές αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές του σεμιναρίου Joomla το οποίο απο το 2005-2012 οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε απο το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι σημειώσεις αυτές διατίθενται στους σπουδαστές του σεμιναρίου Joomla

Σύγγραμμα Android Εισαγωγή στην ανάπτυξη Android Εφαρμογών

Οι σημειώσεις αυτές αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές του σεμιναρίου Android το οποίο απο το 2005-2012 οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε απο το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι σημειώσεις αυτές διατίθενται στους σπουδαστές του σεμιναρίου Android

Σύγγραμμα Δίκτυα Υπολογιστών Μελέτες-Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ

Οι σημειώσεις αυτές αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές του σεμιναρίου σισαγωγή στα Δίκτυα το οποίο απο το 2005-2012 οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε απο το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι σημειώσεις αυτές διατίθενται στους σπουδαστές του σεμιναρίου Networks

Σύγγραμμα C# Εισαγωγή στη C# και το .NET 4.0

Οι σημειώσεις αυτές αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές του σεμιναρίου C# το οποίο απο το 2005-2012 οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε απο το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι σημειώσεις αυτές διατίθενται στους σπουδαστές του σεμιναρίου C#

Σύγγραμμα ASP .NET 4.0 Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0

Οι σημειώσεις αυτές αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές του σεμιναρίου ASP.NET 4.0 το οποίο απο το 2005-2012 οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε απο το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι σημειώσεις αυτές διατίθενται στους σπουδαστές του σεμιναρίου ASP.NET 4.0

Σύγγραμμα PHP & MySQL Εισαγωγή στο Δυναμικό Web Design και την PHP-MySQL

Οι σημειώσεις αυτές αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές του σεμιναρίου PhP & MySQL το οποίο απο το 2005-2012 οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε απο το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι σημειώσεις αυτές διατίθενται στους σπουδαστές του σεμιναρίου PhP & MySQL

Σύγγραμμα Photoshop Εισαγωγή στo Photoshop

Οι σημειώσεις αυτές διατίθενται στους σπουδαστές του σεμιναρίου Photoshop

Σύγγραμμα G.I.S. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Οι σημειώσεις αυτές αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές του σεμιναρίου G.I.S. το οποίο απο το 2005-2012 οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε απο το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι σημειώσεις αυτές διατίθενται στους σπουδαστές του σεμιναρίου G.I.S.

Σύγγραμμα Η επιστήμη της ποδηλασίας

Δρ. Μπάρδης Κωνσταντίνος
DGA, Copyright 2018
Έγχρωμο βιβλίο 360 σελ.
ISBN 978-618-83640-0-4

Kόστος
€ 60,00

Η ποδηλασία είναι η χρήση του ποδηλάτου για μεταφορά, ψυχαγωγία και άσκηση, ιδιαίτερα διαδεδομένη σε όλον τον κόσμο. Το ποδήλατο δεν αποτελεί μόνο ένα απλό μέσο μεταφοράς, αλλά και ένα μέσο συνδυαστικής κάρπωσης των θετικών εκβάσεων της σωματικής άσκησης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο μαγικός συνδυασμός προαγωγής και ενδυνάμωσης της φυσικής κατάστασης, της ψυχοπνευματικής ευεξίας και της περιβαλλοντικής συνείδησης του ατόμου, καθιστά την ποδηλασία ως τη βασική κινητήρια δύναμη αντιμετώπισης του ρυθμού της σύγχρονης καθημερινότητας.

Προπονητική διαδικασία, διατροφική υποστήριξη, εργομετρική αξιολόγηση και ψυχολογική προετοιμασία αποτελούν τους βασικότερους άξονες προσέγγισης της ποδηλασίας προς ενίσχυση, τόσο της αθλητικής απόδοσης, όσο και της ευρύτερης ευεξίας του ατόμου. Η γεφύρωση του ρόλου ύπαρξης των ανωτέρω παραμέτρων με αποτέλεσμα την μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης, αποτέλεσε βασικό στόχο του παρόντος συγγράμματος. Για παραγγελία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2103003535